API

PodaciListek.cz poskytuje možnost vyplňování podacích lístků za pomocí API. Přenos dat je realizován pomocí protokolu HTTP.

 • Typ požadavku - Požadavek je nutno odeslat pomocí protokolu HTTP pod hlavičkou POST.
 • Formát dat - Požadavek na PodaciListek.cz API je nutno zasílat ve formátu JSON.

Adresa API

Podací lístek verze 1

Struktura

Příklad získání prázdného lístku

curl -v -X POST -H "Content-type: application/json" -d '' http://api.podacilistek.cz/v1 > ~/file.pdf

Příklad požadavku pro vyplnění 1 podacího lístku v1:

{"tickets":
 {"1":
  {"sender":
   {"name": "jméno odesilatele",
    "street": "ulice odesilatele",
    "post_code": "poštovní směrovací číslo odesilatele",
    "city": "město odesilatele"},
  "receiver":
   {"name": "jméno příjemce",
    "street": "ulice příjemce",
    "street2": "ulice2 příjemce",
    "post_code": "poštovní směrovací číslo příjemce",
    "city": "město příjemce"},
    "cash_on_delivery": "200",
    "declared_cash": "200"} } }
tickets
skupina podacích lístků
1
označuje pořadové číslo lístku
sender
odesilatel - skupina údajů o odesilateli
receiver
příjemce - skupina údajů o příjemci
name
jméno na podacím lístku
street
ulice na podacím lístku
street2
ulice na podacím lístku - pouze u příjemce
post_code
poštovní směrovací číslo na podacím lístku
city
město na podacím lístku
cash_on_delivery
dobírka v Kč na lístku
declared_cash
uvedená cena v Kč na lístku

Příklad

API
API
API

Podací lístek verze 2

Struktura

Příklad získání prázdného lístku

curl -v -X POST -H "Content-type: application/json" -d '' http://api.podacilistek.cz/v2 > ~/file.pdf

Příklad požadavku pro vyplnění 2 podacího lístku v2:

{"tickets":
 {"1":
  {"sender":
   {"name": "jméno odesilatele",
    "street": "ulice odesilatele",
    "post_code": "poštovní směrovací číslo odesilatele",
    "city": "město odesilatele",
    "phone": "123456789",
    "e-mail": "[email protected]",
    "code": "12312"},
   "receiver":
   {"name": "jméno příjemce",
    "street": "ulice příjemce",
    "street2": "ulice2 příjemce",
    "post_code": "poštovní směrovací číslo příjemce",
    "city": "město příjemce",
    "phone": "123456789",
    "e-mail": "[email protected]",
    "code": "12312"},
    "cash_on_delivery": "200",
    "declared_cash": "200"} } }
tickets
skupina podacích lístků
1
označuje pořadové číslo lístku
sender
odesilatel - skupina údajů o odesilateli
receiver
příjemce - skupina údajů o příjemci
name
jméno na podacím lístku
street
ulice na podacím lístku
street2
ulice na podacím lístku - pouze u příjemce
post_code
poštovní směrovací číslo na podacím lístku
city
město na podacím lístku
phone
telefonní číslo pro avízo
e-mail
e-mail pro avízo
code
kód zákazníka
cash_on_delivery
dobírka v Kč na lístku
declared_cash
uvedená cena v Kč na lístku

Příklad

API
API
API

Podací lístek verze 3

Struktura

Příklad získání prázdného lístku

curl -v -X POST -H "Content-type: application/json" -d '' http://api.podacilistek.cz/v3 > ~/file.pdf

Příklad požadavku pro vyplnění 3 podacího lístku v3:

{"tickets":
 {"sender":
  {"name": "jméno odesilatele",
   "street": "ulice odesilatele",
   "post_code": "poštovní směrovací číslo odesilatele",
   "city": "město odesilatele",
   "phone": "123456789",
   "e-mail": "[email protected]"},
 "1":
  {"receiver":
   {"name": "jméno příjemce",
    "street": "ulice příjemce",
    "post_code": "poštovní směrovací číslo příjemce",
    "city": "město příjemce",
    "phone": "123456789",
    "e-mail": "[email protected]"},
   "cash_on_delivery": "200",
   "note": "Poznámka, doplňkové služby"} } }
tickets
skupina podacích lístků
1
označuje pořadové číslo lístku
sender
odesilatel - skupina údajů o odesilateli
receiver
příjemce - skupina údajů o příjemci
name
jméno na podacím lístku
street
ulice na podacím lístku
post_code
poštovní směrovací číslo na podacím lístku
city
město na podacím lístku
phone
telefonní číslo pro avízo
e-mail
e-mail pro avízo
cash_on_delivery
dobírka v Kč na lístku
note
poznámka k lístku

Příklad

API
API
API
Přidat lístek
FakturaOnline.cz
Fakturujte online, rychle a bezpečně
Vystavit fakturu
Zdarma. Online.
Za 30 vteřin.